LA NOSTRA CURCUMA E' SICURA!! Ecosalute

NASZA KURKUMA JEST BEZPIECZNA!!

Piacenzy, 29 maja 2019 r

Wszystkim naszym klientom

Niniejszym komunikatem prasowym Ecosalute srl pragnie odpowiedzieć na wszystkie prośby o wyjaśnienia, które napłynęły w ostatnich dniach. W następstwie raportu Istituto Superiore di Sanità z 10 maja o przypadkach ostrego, niezakaźnego i niezakaźnego cholestatycznego zapalenia wątroby potencjalnie związanego ze spożywaniem suplementów na bazie kurkumy.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia www.salute.gov.it dostępny jest zaktualizowany wykaz produktów i partii, w przypadku których konsumenci są zachęcani jako środek ostrożności do tymczasowego zawieszenia spożycia tych produktów, biorąc pod uwagę, że nadal trwają kontrole mające na celu ustalenie odpowiedzialnej przyczyny przypadków zapalenia wątroby.

Po tych raportach Ecosalute należy zauważyć, że:

  • Na swoich własnych produktach Ecosalute zazwyczaj przeprowadza analizy wymagane przez ustawodawstwo dotyczące surowców i wyrobów gotowych.
  • W następstwie tych komunikatów ministerstwa nasiliły się kontrole surowców w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zgodności naszych produktów.
  • Na podstawie doniesień potwierdzono przeprowadzone kontrole najnowszych partii produktów zawierających ekstrakt z kurkumy oraz pełną zgodność z wartościami prawnymi.

W odniesieniu do spożycia produktów na bazie kurkumy , Ecosalute deklaruje, że:

  • Żaden z naszych produktów zawierających kurkumę nie figuruje na liście cytowanej przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Nie otrzymano żadnego komunikatu ani wskazówek od jednostek certyfikujących.
  • Nasi klienci nie zgłaszali żadnych działań niepożądanych po zażyciu produktów zawierających kurkumę.
  • Nasi podwykonawcy produkcyjni nie biorą udziału w kontrolach właściwych organów.

Ecosalute kontynuuje swoje zaangażowanie w zagwarantowanie swoim klientom wysokiej jakości i bezpiecznego produktu.